آدرس: تهران ، بزرگراه خاوران ، شهرک صنعتی خاوران ، سایت ماشین سازان ، خیابان بهار شمالی ، بلوک ۱۱۱ ، شماره ۱۱

تلفن تماس : ۳۳۲۸۰۴۹۰