محور دو جهته مدل: ALD-2D200ST

این محور، از نوع محورهای دو جهته گروه صنعتی اتوما مدل : ALD-2D200ST می باشد که: به همراه هلدر و کوپلینگ موتورها ، و در یک پکیج کامل ارائه شده تصویر زیر نمایی کلی از محور دو جهته ( صلیبی ) مدل : ALD-2D200ST می باشد که به همراه هلدر و کوپلینگ موتور ها ، […]